Oratie: Dr. Cécile Antoinette Carola Maria van Els

Monday June 08 2020

Universiteit Utrecht - via Live stream


Per 1 november 2019 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Vaccinologie’ met als aandachtsveld ‘Correlaten van bescherming’

Dr. Cécile Antoinette Carola Maria van Els

cecilevanelsbij besluit van het college van bestuur per 1 november 2019 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Vaccinologie’ met als aandachtsveld ‘Correlaten van bescherming’ is voornemens

op maandag 8 juni 2020 te 16.15 uur
haar ambt te aanvaarden met het houden van een virtuele oratie, getiteld: ‘Beter voorkomen…’

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het online bijwonen van deze plechtigheid.

U kunt de oratie volgen via een livestream. Deze is te vinden op
www.uu.nl/agenda/oratie-cecile-van-els

print this page
 
Webdesign © 2008 Strik Design