UMC Groningen "Themajaar 2018: Vaccinatie"

Thursday September 13 2018

Dat er inmiddels een breed maatschappelijk debat over het thema vaccinatie islosgebarsten zal niemand van ons ontgaan zijn. Hoewel er weinig onderwerpenzijn waarover zoveel wetenschappelijke consensus bestaat als over vaccineren,laten de vaccinatiecritici zich vooral leiden door wantrouwen ten opzichte vande wetenschap, overheid en farmaceutische industrie. Hoe vertaalt zich dit maatschappelijkedebat naar ons als zorgprofessionals in het UMCG en in het bijzondernaar het Infectiepreventienetwerk? Jet van der Weerd (unitmanager Infectiepreventie)

Lees meer

print this page
 
Webdesign © 2008 Strik Design