GEOPEND: Subsidielijn “Right on Time” 2020

Friday May 08 2020

Doet u onderzoek naar spijsverteringsziekten en heeft u een mooi projectidee? Goed nieuws: de nieuwe subsidielijn ‘Right on Time'

Op 15 april 2020 hebben we een mail gestuurd over de onderzoekscall ‘Right on Time’. Daarin kondigden we aan na de kabinetsmaatregelen van 21 april u te informeren over de deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. Wij hebben besloten de deadline voor indiening te verschuiven van 15 juni naar 1 september 2020.

Die datum hebben we in goed overleg vastgelegd met een klankbordgroep van onderzoekers. We verwachten met deze datum tegemoet te komen aan onderzoekers die nu al voorstellen op de plank hebben liggen. Daarnaast biedt deze datum, op basis van dat overleg, voldoende ruimte aan onderzoekers wiens werk in beslag is genomen door het coronavirus.

Om subsidies voor onderzoek toe te kennen in de call, en tegelijk de wetenschappelijke kwaliteit te borgen is een zorgvuldig afstemmingsproces nodig met de Wetenschappelijke Adviesraad en buitenlandse referenten. Om dat proces te borgen zal de tijdslijn van de call worden aangepast. Dat betekent dat de toekenningen in het voorjaar van 2021 zullen plaatsvinden. Binnenkort volgt meer informatie over deze tijdslijn.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de procedure, dan kunt u ons bereiken via research@mlds.nl.

Meer informatie

print this page
 
Webdesign © 2008 Strik Design