In memoriam Vincent P. Eijsvoogel

Tuesday June 02 2020

Op 27 april jongstleden overleed prof. dr. Vincent P Eijsvoogel, emeritus buitengewoon hoogleraar Immunologie aan de Universiteit van Amsterdam, en van 1978 tot 1989 voorzitter van de directie van het toenmalige Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB, in 1998 opgegaan in de Stichting Sanquin Bloedvoorziening).

Vincent is in 1962 begonnen op het CLB, enkele maanden na het behalen van zijn artsexamen. Transplantatie immunologie was in het CLB nog een onontgonnen gebied. Binnen twee maanden had hij vrijwel alle literatuur, toen reeds behoorlijk in omvang, doorgenomen en verwerkt in een dikke klapper. Op die manier was hij geheel op de hoogte van de experimentele resultaten bij proefdieren en de eerste pogingen tot niertransplantatie bij de mens. Hij mocht dan ook van de toenmalige directeur, prof. van Loghem, een Laboratorium voor Transplantatie Immunologie en Experimentele Immunobiologie opzetten, en kreeg er een analiste bij. Het onderzoek ging zich richten op ..... lees meer

print this page
 
Webdesign © 2008 Strik Design