Royal decoration for Prof. Dr. E.E.S. (Edward) Nieuwenhuis, pediatrician and immunologist

Tuesday May 04 2021

Onderscheiding voor Prof. Dr. E.E.S. (Edward) Nieuwenhuis, kinderarts en immunoloog! Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw!

Prof. Dr. E.E.S. (Edward) Nieuwenhuis, kinderarts en immunoloog heeft de onderscheiding Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen als blijk van waardering voor zijn baanbrekende onderzoek naar darmaandoeningen bij kinderen, zijn inzet voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en de professionalisering van de kindergeneeskunst in het geheel.
De vereniging feliciteert haar lid van harte met deze prachtige onderscheiding.

Prof. Dr. E.E.S. (Edward) Nieuwenhuis, pediatrician and immunologist has received the Royal decoration of "Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw" as a token of appreciation for his groundbreaking research into intestinal disorders in children, his commitment to the Princess Máxima Center for pediatric oncology and the professionalization of pediatrics in general.
The association warmly congratulates its member with this wonderful award.

print this page
 
Webdesign © 2008 Strik Design